'.mysqli_error($db)); } mysqli_select_db($db, '') or die('Failed to select database
'.mysqli_error($db)); mysqli_query($db, 'SET NAMES "UTF8"'); mysqli_query($db, "SET collation_connection='utf8_general_ci'"); mysqli_query($db, "SET collation_server='utf8_general_ci'"); mysqli_query($db, "SET character_set_client='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_connection='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_results='utf8'"); mysqli_query($db, "SET character_set_server='utf8'"); mysqli_set_charset($db, 'utf8'); $sql = "SELECT * FROM CMS_PAGES WHERE id = 0 AND visible = 1"; $result = mysqli_query($db, $sql); if ($result) { if ($data = mysqli_fetch_array($result)) { $cms_content = $data['content']; $cms_create_date = $data['create_date']; $cms_created_by = $data['created_by']; $cms_description = $data['description']; $cms_extra_data = $data['extra_data']; $cms_keywords = $data['keywords']; $cms_last_update_date = $data['last_update_date']; $cms_name = $data['name']; $cms_page_id = $data['id']; $cms_title = $data['title']; $cms_views = $data['views']; } } mysqli_close($db); ?>
Tietosuojaseloste 15.03.2023

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Emma Roberts
Nam Nada (y- tunnus 3236544-2)
05100 Röykkä, Nurmijärvi
emma.roberts@namnada.f

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Rekisteriin merkitään myös ostetun palvelun nimi sekä päivämäärä.
Niiden asiakkaiden osalta, joiden luo tehdään kotikäynti, tallennetaan myös osoite.
Asiakkaan tietoja kerätään vain häneltä itseltään palvelun tilauksen yhteydessä. 

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palvelun toimittamiseen sekä yrityksen omiin tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilötietoja ei käytetä markkinointiin. Markkinointi tapahtuu yrityksen sosiaalisen median tilillä.

Henkilötietojen käsittelyssä huomioidaan 25.5.2018 alkaen EU:n tietosuoja-asetuksen määrittelemät vaatimukset.
Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Poistamme tiedot kun asiakassuhteen päättymisestä on kulunut kaksi (2)- vuotta.
Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpidollisista syistä, kauemmin.
Tietojen luovutus kolmansille osapuolille
Nam Nada ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tietoja luovutetaan vain viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa.

Tietojen säilytys
Henkilötietoja käsittelee vain rekisterinpitäjä. Asiakasrekisteri sijaitsee salasanalla suojatulla tietokoneella lukitussa kiinteistössä

Asiakkaan oikeudet
Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojensa tarkistusta, oikaisua sekä poistoa. Pyyntö tapahtuu ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.